tirsdag 6. oktober 2020

Kule ord (65): nazi

Erna Solberg er "ganske nazi". (Foto:
Tore Sætre, Wikimedia)
Litt artig var det jo at det var statsminister Erna Solberg som frå talarstolen i Stortinget skulle løfta fram ordet nazi - og då ikkje i meininga "nazistisk". Det hende då ho kommenterte leiarløner i staten og forsikra forsamlinga om at regjeringa var "ganske nazi" når det galdt å passa på at staten ikkje leia an i lønsutviklinga.

Litt reaksjonar kom det på bruken av ordet nazi. Sp-leiar Vedum meinte det var litt spesiell språkbruk frå statsministeren. KrF-nestoren Knut Arild Hareide ville sjølv ikkje ha valt akkurat same orda som det sjefen hans gjorde. Og Ap-leiar Støre freista å blåsa saka opp gjennom å be statsministeren beklaga ordvalet. 

Kanskje seier dette noko om at denne bruken av nazi ikkje er like vanleg over alt i landet? I alle fall slår den ubotferdige statsministeren fast: "For meg, og i Bergen, er dette et vanlig uttrykk å bruke på det å være streng". Det trur eg ho har rett i. Inntrykket mitt er at uttrykket er ganske vanleg i bergensområdet, sjølv om nok enkelte også der framleis hevar litt på augnebryna og oppfattar det som å ta litt vel sterkt i.

Per 7. oktober 2020 er ikkje statsministerens tyding av ordet nazi komen med i verken Nynorskordboka, Bokmålsordboka eller Norsk Ordbok på nettet. Derimot har Det Norske Akademis ordbok fått med seg denne tydinga: 

OVERFØRTMUNTLIG 
 svært streng
; (aggressivt) rigid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar