tirsdag 17. februar 2015

Gjestearbeidarar, familiemenn og kristne

Kristus og den tidlege egyptiske martyren Mennas (frå Louvre).
Ein avleggar av den såkalla "Islamske staten" (IS) har vist sitt mot gjennom å kappa hovuda av tjueein forsvarslause egyptiske menn i Libya. Mennene hadde reist over grensa for å skaffa seg arbeid slik at dei skulle kunna ta vare på sine næraste. Mordarane frå IS har grave fram retorikk om krosstoga i mellomalderen.

Eg vil likevel ikkje at dei feige og forvirra IS-mennene skal få hovudplassen i dette innlegget. Heller vil eg trekkja fram dei egyptiske kristne mennene som måtte bøta med liva sine. Det er dei det er verd å hugsa.

BBC skriv i ein artikkel at dei alle vona å venda heim att til Egypt og byggja betre liv for familiane sine.  Eldste offeret var ein 40 år gammal sjåfør, Majid Suayman Shihata, som håpte å tena nok pengar til å betala utdanninga for dei tre borna sine, ta vare på den gamle mor si og fire søsken. Familien til Abanub Ayyad Atiyyah fortel at 22-åringen ville hjelpa familien sin og spara pengar til sitt eige bryllaup. Milad Makin Zaki etterlet seg ein tre år gammal son, Mina Fayiz Aziz har gamle foreldre som lever att. Luqa Najati, 24 år gammal, var nygift og var i Libya då dottera hans vart fødd. Desse og seksten andre vart drepne på ei strand i Libya, og den koptiske kyrkja i Egypt har fått endå fleire martyrar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar