lørdag 13. desember 2014

Førjulsquiz 2014

Filosofen Sokrates (Frå Wikimedia Commons).
1. Messa hans er 6. desember. Eigentleg var han frå Vesleasia, og han var biskop, men i dag er han nærast blitt ein a-religiøs posterboy.

2. Om kven skriv Ascehougs konversasjonsleksikon (1960): «Ved prosessen viste han urokkelig sinnsro, og han gjorde intet som helst for å vekke dommernes medfølelse; etter dommen ville han ikke la seg befri fra fengslet av sine venner. Han ble der og tømte giftbegeret.»

3. Namnet hans gjev assosiasjonar til ein sterk og fast karakter. Han utløyste ein av dei største katastrofane i moderne europeisk historie.

4. Han gjekk inn i andre verdskrigen som ein gud, men kom ut igjen som ein symbolfigur.

5. Han sat på påfugltrona, men vart feid til sides av ein av dei viktigaste revolusjonane i etterkrigshistoria.

6. Tidleg på 300-talet vart han fødd i byen Nisibis, han skreiv salmar og bibelkommentarar og er ein av dei viktigaste kyrkjefedrane i dei syrianske kyrkjene.

7. Ho bar skaut då ho mottok fredsprisen. I takketalen sin sa ho m.a: «For meg står det slik at de nasjoner som tillater abort, er de aller fattigste.»

8. Amerikanaren bak songen «First We Take Manhattan».

9. Ho var utdannings- og forskingsminister like etter tusenårsskiftet, og er no leiar av den mest innflytelsesrike tankesmia i Noreg.

10. Han var ei av dei skarpe tungene i norsk politikk. M.a. skal han ha sagt: «Den einaste grunnen til at øyrene til bergensarane ikkje er blitt borte i evolusjonsutviklinga, er at dei måtte ha noko å henge brillene på.»

11. Denne mannen likte godt å opptre i fengsel og heldt ein vidgjeten konsert i Folsom Prision i 1968. Etternamnet gjev ikkje assosiasjonar verken til sjekk eller bankkort.

12. Ho er amerikansk og går alltid med kjole. Mesteparten av tida er ho saman med to menn med ulik hudfarge, og dei har ein liten puma på slep.

13. Han leia den såkalla Sørlibanesiske hæren under borgarkrigen i Libanon, og var namnebror med ein gamal mesopotamisk vêrgud.

14. Ho var ein stor salmediktar, men på eit lite språk. Nesten alle dei sytti versa – sette saman til tretti salmar - vi har etter henne, vart skrivne ned av andre.

15. Denne dama er blond, i alle fall å sjå til. Eitt av sitata frå henne er: «It takes a lot of money to look this cheap».

16. Mannen som sa: «For veik, for veik er kongens boge.»

17. På slutten av 1200-talet drog han frå Venezia til Kina, der han levde mange år. Etterpå skreiv han ei av dei mest kjende reiseskildringane i verdshistoria. Då han kom heim, såg venezianarane på han som ein skrønemakar.

18. Ho var barnestjerne i Lassie-filmane på midten av 1940-talet og fekk seinare i karrieren Oscar for beste kvinnelege hovudrolle to gonger.

19. Om kven skriv Norsk Allkunnebok at han «var eit geni, fylt av høgspana syner, men på same tid røyndomsnær, svingande ml. inspirasjonsrus og praktisk omtanke. Dei fleste reknar han for den største diktaren Noreg har fostra, og tankane hans er enno ei levande kraft i folket.»

20. Desse to kvinnene delte fredsprisen for fredsarbeidet sitt i Nord-Irland.SVAR: 1. St. Nikolaus av Myra. 2. Filosofen Sokrates. 3. Gavrilo Princip, som med skota i Sarajevo utløyste første verdskrigen. 4. Keisar Hirohito av Japan. 5. Sjah Muhammad Reza Pahlavi av Iran. 6. Efrem Syraren. 7. Mor Teresa. 8. Leonard Cohen. 9. Kristin Clemet, leiar av tankesmia Civita. 10. Einar Førde (dessverre har eg ikkje eit heilt sikkert kjeldegrunnlag for sitatet). 11. Johnny Cash. 12. Månestråle i teikneserien Sølvpilen. 13. Saad Haddad. 14. Ann Griffiths. 15. Dolly Parton. 16. Einar Tambarskjelve. 17. Marco Polohttps://snl.no/Marco_Polo. 18. Elizabeht Taylor. 19. Henrik Wergeland. 20. Betty Williams og Mairead Corrigan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar