fredag 22. november 2013

R.S. Thomas på norsk

Frå Llyn-halvøya, der R.S. Thomas var prest på
1970-talet (Foto: Arve Kjell Uthaug).
Vesle Efrem forlag har gitt ut ei samling dikt av den kjende walisiske poeten R.S. Thomas på norsk. Thomas (1913-2000) var prest i den anglikanske kyrkja og hadde ulike prestekall rundtom i Wales. I tillegg til å vera prest må det vel òg kunna seiast at han var ein heller strid walisisk nasjonalist.

Ein stad mellom tru og tvil er blitt ei enkel og vakker bok, om ein ser på forma. Dessutan er ho utstyrt med både innleiing, etterord og forklarande notar. Det er bra. Dikta er likevel det viktigaste. Så langt har eg lese mange av dei, men slett ikkje alle. Som kjent skal det både ein stor diktar og ein framifrå gjendiktar til for at ei slik bok skal skina. Teologen Hans Johan Sagrusten ser ut til å ha vore rette mannen til oppdraget. Desse dikta vil eg bruka meir tid på. Her tek eg med eitt av dikta frå boka, nemleg "Lovsong":

Eg lovar deg fordi
du er kunstnar og vitskapsmann
i éin. Kvar gong eg blir
skremd av makta di,
ser kva under du gjer
med ein vinkel, kan eg
høyre deg nynne for deg sjølv
i eit notesystem som Beethoven
drøymde om, men aldri fann.
Du lèt skalaer strøyme
i regnvatn og havvatn, slår
akkordar med ljoset om morgonen
og kvelden, formar skulpturar
med skuggar, føyer i hop lauv
ved lauv, når våren
kjem, til strofer i eit
endelaust dikt. Du talar
alle språk og ingen,
du svarar på våre mest komplekse
bøner med den enkle forma
til ein blome, konfronterer
oss, når vi vil temje deg
til vårt bruk, med rasande
virus under linsene våre.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar