tirsdag 26. mars 2013

Pave Frans og det argentinske militærdiktaturet

Pave Frans den første (Foto: Presidência
da Republica/Roberto Stuckert Filho,
frå Wikimedia Commons)
Den nye paven, Frans den første, har frå nokre hald fått kritikk for sviktande haldning under det mangeårige argentinske militærdiktaturet som varte fram til 1983. Men er det grunnlag for denne kritikken? Ein artikkel i siste utgåva av tidsskriftet The Economist får fram at dette - i det minste ut frå det vi veit i dag - er ein temmeleg tvilsam kritikk av den nye paven. Artikkelen bør lesast. Og, for ordens skuld, The Economist er ikkje noko katolsk organ, men derimot eit sekulært, marknadsliberalt og til dels verdiliberalt tidsskrift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar