tirsdag 12. juni 2012

Syrisk-ortodoks biskop om kristne i Syria

Biskop Polycarpus (Foto:
Michaelovic, Wikimedia Commons)
Onsdag 20. juni deltek erkebiskop Polycarpus Augin Aydin på eit møte i Bjørgin kyrkjeakademi. Biskopen er leiar for den syrisk-ortodokse kyrkja i Nederland. Sjølv voks han opp Tur Abdin i Tyrkia, kjerneområdet for dette gamle orientalske kyrkjesamfunnet. Nederland har i dag ei ganske stor gruppe av syrisk-ortodokse med bakgrunn i Syria. Mange av desse har vener og familie i det borgarkrigsherja landet. Biskop Polycarpus vil orientera om situasjonen for kristne både i Syria og andre land i Midtausten, og han svarer gjerne på spørsmål. Sjølv om talet på kristne har minka dramatisk i store delar av Midtausten, og trass i at dei fleire stader lever under sterkt press, utgjer dei kristne kyrkjene viktige minoritetar i land som Egypt, Syria og Libanon.

Møtet er altså i Bergen, i Kafé a Cappella i Johanneskirken kl. 18.30-20.00. Arrangør av møtet er Bjørgvin kyrkjeakademi saman med professor Shabo Talay.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar